Artikler fra alle danske aviser og dagblade.

Infomedia giver adgang til at søge i artikler fra alle danske aviser, dagblade og fagblade. Søg bl.a. i Politiken, Berlingske Tidende, Weekendavisen, Information, BT, Licitationen, Eurowoman og -man, Alt for Damerne, Dansk VVS, Konstruktøren, Alt om Data og meget meget mere.

Vær opmærksom på at en række aviser desværre ikke giver fuldtekstadgang via Infomedia! 

 

Videoen kunne ikke vises, fordi du ikke har accepteret funktionelle cookies. Indlæser du videoen, accepterer du at Youtube sætter cookies i din browser.

Ønsker du at indlæse videoer automatisk, kan du i stedet vælge at acceptere funktionelle cookies generelt.

  • I søgefeltet kan du indtaste dine søgeord. Du finder som udgangspunkt artikler, hvor ALLE dine søgeord indgår. 
  • Stav korrekt.
  • Brug citationstegn " " rundt om dine søgeord, hvis det er et udtryk, navn eller en præcis sætning, som du vil finde. 
  • Brug trunkeringsstjerne, f.eks *kommunal (så søger du på alt hvad der starter med kommunal, f.eks. kommunalvalg, kommunalpolitik, kommunal).
  • Vælg hvilken periode, du vil søge i. Du kan enten selv indtaste en periode eller vælge et af de prædefinerede intervaller. 
  • Vælg hvilke medier, du vil søge i. Indtast navnet på det medie, som du vil finde indhold fra, eller vælg en af de overordnede medietyper.
  • Du kan vælge at tilføje flere søgemuligheder her, såsom artikelstørrelse, ugedag og søgning på personer, organisationer og steder. 
  • De ekstra søgemuligheder, som du vælger, lægger sig som nye dropdown-menuer. Under artikelstørrelse kan du fx vælge kun at finde små, mellem eller store artikler. 
  • Under personer kan du bestemme, hvilke personer artiklerne skal være tagget med. 
  • Under organisationer kan du bestemme hvilke virksomheder, foreninger eller partier artiklerne skal være tagget med.
  • Har du brug for mere avancerede kombinationsmuligheder i din søgning? Så klik videre til Avanceret søgning.