Referencer

Lav en korrekt kildehenvisning

Det er vigtigt, at du har styr på dine henvisninger, når du skriver opgave! Det skal nemlig være helt tydeligt, hvornår du inddrager andres arbejde i din tekst. Her på siden lærer du, hvornår og hvordan du henviser, når du skriver studieopgaver.

Henvis til kilden

Hvorfor skal jeg henvise?

Kildehenvisning handler om, hvordan du håndterer de kilder du anvender i dine skriftlige opgaver. Det er almindelig praksis at henvise til den viden du gør brug af. Det gør man for at give kredit til ophavsmanden/kvinden, undgå plagiering, og endelig for at din underviser og censor let kan genfinde dét materiale du har brugt i din opgave. Du skal kort sagt altid kunne dokumentere, hvor den litteratur du bruger i opgaven kommer fra.

Som udgangspunkt skal du henvise hver gang du bruger viden fra kilder som; bøger, rapporter, billeder, artikler, interviews, opgaver (også egne!) og statistik m.m. Er der tale om almen viden, som eksempelvis finanskrisen i 2008 eller at jorden er rund, kræver det selvfølgelig ikke henvisninger.

Henvis korrekt

Hvordan skal jeg henvise?

dokumenter

Du kan lave kildehenvisninger på mange måder, men det vigtigste er, at du er konsekvent. Vær dog opmærksom på om din underviser/studie foretrækker en specifik referencestandard.

En af de mest populære referencestandarder er Harvard. Hvis du anvender Harvard, så skal dine henvisninger stå direkte i teksten og indeholde forfatternavn(e) og årstal samt sidetal, medmindre du henviser til hele bogen på en gang.

Hvis du vælger Harvard, skal henvisningen altså ikke stå i en fodnote, men være integreret i teksten: 

Som iværksætter vil du være udfordret på mange måder; der kan være konkurrenter på markedet, nedgangstider og mangel på startkapital. Men hvis du skal være succesfuld, kræver det, at du tør tage chancer (Churchill, 1900, s. 388).

Du kan også henvise til din kilde som en endnu mere integreret del af din tekst:

Som iværksætter kan du møde mange udfordringer; konkurrenter på markedet, nedgangstider og mangel på startkapital. Men ifølge Winston Churchill (1900, s. 388) kræver det, at du tager chancer for at være succesfuld. 

Nogle gange er det en god ide at bruge et direkte citat. Dette gør sig særligt gældende, når citatet er så præcist, kort og tydeligt, at det svært kan ”oversættes”. Citatet skal stå i anførselstegn og ophavsperson skal angives umiddelbart bagefter. Er citatet over 3 linjer langt, skal det indrykkes ift. resten af din tekst. Når du citerer, skal du gengive citatet eksakt, dvs. beholde eventuelle stavefejl og tegnsætning. Du må desuden ikke oversætte et citat uden at gøre opmærksom på dette.

”The general must not be afraid to brave disaster. But how tolerant the arm-chair critics should be of men who try coups and fail! You must put your head into the lion’s mouth if the performance is to be a success.” (Churchill, 1900, s. 389)

Hver gang du henviser til en kilde i din tekst, skal du selvfølgelig også sørge for, at den fulde henvisning står i din litteraturliste. Det skal således være let for læseren at se kildehenvisningen i teksten, og derefter finde den fulde henvisning i litteraturlisten.

"Henvis altid til de kilder du bruger"
"Giv kredit til ophavsmanden/kvinden"
"Henvisningen skal placeres i teksten direkte efter brug"
"Der findes mange måder at lave henvisninger på – vær konsekvent"

HENVIS TIL KILDEN

HVORDAN HENVISER JEG OG LAVER EN KORREKT LITTERATURLISTE?

bøger

Din litteraturliste er den samlede liste over de kilder du har brugt i din opgave. Du skal kun angive kilder i din litteraturliste, som du rent faktisk henviser til i din opgave og kun skrive kilden én gang i litteraturlisten – også selvom du henviser til den flere gange i teksten.

Din litteraturliste placeres sidst i opgaven, typisk på siden efter konklusionen, og opstilles i alfabetisk orden efter forfatterefternavn.

Der er forskel på, hvordan bøger, artikler og hjemmesider skrives i litteraturlisten:

"Alle kilder skal optræde i litteraturlisten"
"Litteraturlisten opstilles alfabetisk"
 • Bøger

  1. Forfatter/Redaktør (Hvis det er en redaktør sæt da (Red.) efter navnet) (Flere forfattere? Se under FAQ)
  2. Publiceringsår
  3. Titel (skal stå med kursiv)
  4. Serietitel og nummer (hvis bogen er en del af en serie)*
  5. Udgave (hvis det ikke er første udgave)*
  6. Publiceringsted (hvis der er mere end et sted, brug da første sted)
  7. Forlag
  8. Sidetal/kapitel*

  * = angives kun hvis relevant
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Videnskabsteorier opstod i kølvandet på kirkens svækkelse i renæssancen (Beck Holm, 2018, s. 33)

  I litteraturlisten

  Beck Holm, A., 2018. Videnskab i virkeligheden – En grundbog i videnskabsteori. 2. udg. København: Samfundslitteratur

  1. Forfatter af artiklen/kapitel (Flere forfattere? Se i FAQ)
  2. Publiceringsår
  3. Titel efterfulgt af i:
  4. Redaktør (sæt altid (Red.) efter navnet*
  5. Titel på bog (dette skal stå i kursiv)
  6. Serietitel og nummer (hvis bogen er en del af en serie)*
  7. Udgave (hvis der ikke er første udgave)*
  8. Publiceringsted (hvis der er mere end et sted, brug da første sted)
  9. Forlag
  10. Sidetal/kapitel*

  * = angives kun hvis relevant
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  En virksomhed bør sætte strategiske mål, som placerer den fordelagtigt i forhold til de fem trusler (Porter, 1989, s. 140)

  I Litteraturlisten

  Porter, M. E., 1989. How competitive forces shape strategy i Asch, D., Bowman, C., red.  Readings in strategic management. London: Macmillan. s. 133-143

  1. Forfatter (Flere forfattere? Se i FAQ)
  2. Publiceringsår
  3. Titel på artikel
  4. Titel på avis/magasin (skal skrives i kursiv)
  5. Udgivelsesdato
  6. Sidetal
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Flere kommuner har fået øjnene op for, at bæredygtigt byggeri også kan have økonomiske fordele (Malmgreen, 2019)

  I Litteraturlisten

  Malmgreen, H., 2019. Bæredygtigt byggeri giver millioner på bundlinjen i Jyllands-Posten. 15. januar, s. 14.

  1. Forfatter (Flere forfattere? Se i FAQ)
  2. Publiceringsår
  3. Titel på artikel
  4. Titel på tidsskrift (skal skrives i kursiv)
  5. Årgang
  6. Nummer
  7. Sidetal
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Elektronisk musik udgør størstedelen af streamingindtægterne hos KODA (Hansen, 2019)

  I Litteraturlisten

  Hansen, S., 2019. Elektronisk musik på vej tilbage. Musikjournalen. Årg. 55, nr. 1, s. 20-22.​

  1. Forfatter/Redaktør (brug virksomheds-/organisationsnavn, hvis der ikke er nævnt en entydig forfatter) (Flere forfattere? Se i FAQ)
  2. Publiceringsår (hvis der ikke er nævnt en entydig dato, brug da n.d.)
  3. Titel (Skrives i kursiv) 
  4. URL
  5. Lokaliseringsdato i kantede paranteser
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Arbejder man meget med nærarbejde, har man øget risiko
  for at udvikle nærsynethed (Bek, 2016)

  I Litteraturlisten

  Bek, T., 2016. Nærsynethed. https://www.sundhed.dk/borger/
  patienthaandbogen/oejne/sygdomme/brydningsfejl/naersynethed/. [Lokaliseret d. 13.11.2017]  

  1. Forfatter/initialer (brug virksomheds-/organisationsnavn, hvis der ikke er nævnt en entydig forfatter) (Flere forfattere? Se i FAQ)
  2. Publiceringsår (hvis der ikke er nævnt et entydig år, brug da n.d.)
  3. Titel (Skrives i kursiv)
  4. Type socialt medie (Facebook, Twitter etc.)  
  5. Publiceringsdato (dag/måned)
  6. URL
  7. Lokaliseringsdato i kantede paranteser
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  KEA har udover digital undervisning fået sat sociale aktiviteter igang på tværs af alle uddannelser (KEA, 2020)

  I Litteraturlisten

  KEA Københavns Erhvervsakademi, 2020. Helena savner sine medstuderende, undervisere og livet på KEA.(Facebook) https://da-dk.facebook.com/kea.dk [Lokaliseret d. 02.06.2020]

  1. Forfatter/Redaktør (Hvis det er en redaktør sæt da (Red.) efter navnet) (Flere forfattere? Se i FAQ).
  2. Publiceringsår
  3. Titel (skal stå med kursiv)
  4. Format (e-bog)
  5. URL
  6. Lokaliseringsdato i kantede paranteser

  NB: E-bøger indeholder ofte ikke sidetal. For at referere til et bestemt afsnit eller citere fra en e-bog skal du derfor henvise til kapitlet.

  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Overgangen til voksenlivet er blevet mere kompleks i takt med globaliseringen og ændrede forventninger til det fremtidige arbejdsliv (Lloyd, 2005)

  I Litteraturlisten

  Lloyd, C.B., red., 2005. Growing up global: The changing transitions for adulthood in developing countries. [E-bog]. http://www.nap.edu/books/11174/html/index.html. [Lokaliseret 5. maj 2017].

  1. Forfatter (Flere forfattere? Se i FAQ)
  2. Årstal
  3. Standardnummer (skrives i kursiv)
  4. Titel (skrives i kursiv)
  5. Udgivelsessted
  6. Udgiver
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Legetøj der frembringer højimpulslydniveauer skal være forsynet med en specifik advarsel (Dansk Standard, 2018)

  I Litteraturlisten

  Dansk Standard, 2018. DS/EN 71-1:2014+A1:2018. Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber. København: DS.

  1. Forfatter (forfatterens navn hvis angivet, ellers skrives organisationen som forfatter) (Flere forfattere? Se i FAQ)
  2. Årstal
  3. Titel (skrives i kursiv)
  4. URL
  5. Lokaliseringsdato i kantede paranteser
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  De danske forbrugere har stigende interesse for lokalt producerede og økologiske fødevarer (Euromonitor International, 2018)

  I Litteraturlisten

  Euromonitor International, 2018. Consumer Lifestyles in Denmark. http://www.portal.euromonitor.com/. [Lokaliseret den 15.01.2020]

  1. Forfatter/vært
  2. Udgivelsesår
  3. Podcast titel (skrives i kursiv)
  4. Format: [Podcast]
  5. Udgivelsesdato
  6. URL
  7. Lokaliseringsdato i kantede paranteser
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Solen er den kosmiske kilde til alt liv (Stefanski, 2024)

  I Litteraturlisten

  Stefanski, S. 2024) Genstart: En solstålehistorie [Podcast]. 26.05.2024. https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2024/genstart-en-solstraalehistorie-11802450217 [Lokaliseret d. 29.05.2024]

  1. Brugernavn (på bruger der har uploadet videoen)
  2. Årstal for upload
  3. Titel på video (skrives i kursiv)
  4. URL
  5. Lokaliseringsdato i kantede paranteser
  Eksempel på henvisning...
  I teksten

  Overspringshandlinger kan fremme kreativitet (TED, 2016)

  I Litteraturlisten

  TED, 2016. The surprising habits of original thinkers | Adam Grant https://www.youtube.com/watch?v=fxbCHn6gE3U [Lokaliseret den 15.01.2020]

  • Hvis det er muligt skal du altid bruge den originale kilde. Hvis den ikke kan skaffes, kan du bruge sekundær reference.
  • Se under kildetypen hvilke elementer der skal angives
  Eksempel på henvisning...
  I teksten uden citat

  Videnskabsteorier opstod i kølvandet på kirkens svækkelse i renæssancen (Beck Holm, refereret i Jønnson, 2020)

  I teksten med citat

  Som Beck Holm skriver:"Videnskabsteorier opstod i kølvandet på kirkens svækkelse i renæssancen". (Beck Holm, citeret i Jønnson 2020, s. 33)

  I litteraturlisten

  Bemærk: Du skal anføre den kilde du har læst, ikke den primære kilde.

  Jønsson, A., 2020. Videnskab i verden – En grundbog. 2. udg. København: Samfundslitteratur

 • Bøger

  1. Forfatter/Redaktør (Hvis det er en redaktør sæt da (Red.) efter navnet
  2. Publiceringsår
  3. Titel (skal stå med kursiv)
  4. Serie titel og nummer (hvis bogen er en del af en serie)*
  5. Udgave (hvis der ikke er første udgave)*
  6. Publiceringsted (hvis der er mere end et sted, brug da første sted)
  7. Forlag
  8. Sidetal/kapitel*

  * = angives kun hvis relevant

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  Videnskabsteorier opstod i kølvandet på kirkens svækkelse i renæssancen (Beck Holm, 2018, s.33)

  I Litteraturlisten
  Beck Holm, A. 2018. Videnskab i virkeligheden – En grundbog i videnskabsteori. 2. udg. København: Samfundslitteratur

  1. Forfatter af artiklen/kapitel
  2. Publiceringsår
  3. Titel efterfulgt af i:
  4. Redaktør (sæt altid (Red.) efter navnet*
  5. Titel på bog (dette skal stå i kursiv)
  6. Serie titel og nummer (hvis bogen er en del af en serie)*
  7. Udgave (hvis der ikke er første udgave)*
  8. Publiceringsted (hvis der er mere end et sted, brug da første sted)
  9. Forlag
  10. Sidetal/kapitel*

  * = angives kun hvis relevant

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  En virksomhed bør sætte strategiske mål, som placerer den fordelagtigt i forhold til de fem trusler (Porter, 1989, s.140)

  I Litteraturlisten
  Porter, M. E. 1989. How competitive forces shape strategy i Asch, D., Bowman, C. (Red.) Readings in strategic management. London: Macmillan. s.133-143

  1. Forfatter
  2. Publiceringsår
  3. Titel på artikel
  4. Titel på avis/magasin (skal skrives i kursiv)
  5. Udgivelsesdato
  6. Sidetal

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  Flere kommuner har fået øjnene op for, at bæredygtigt byggeri også kan have økonomiske fordele (Malmgreen, 2019)

  I Litteraturlisten
  Malmgreen, H. 2019. Bæredygtigt byggeri giver millioner på bundlinjen i Jyllands-Posten Sektion: Erhverv. 15. januar, s. 14.

  1. Forfatter
  2. Publiceringsår
  3. Titel på artikel
  4. Titel på tidsskrift (skal skrives i kursiv)
  5. Volume nummer
  6. Issue nummer
  7. Sidetal

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  Usikkerhed omkring fremtiden kan vise sig yderst skadelig for økonomien (Hove Ravn, 2018)

  I Litteraturlisten
  Hove Ravn, S. 2018. Politisk usikkerhed har økonomiske konsekvenser i Altinget. Vol. 20 (november 2018) s. 72

  1. Forfatter/Redaktør (brug virksomheds-/organisationsnavn, hvis der ikke er nævnt en entydig forfatter)
  2. Publiceringsår (hvis der ikke er nævnt en entydig dato, brug da n.d.)
  3. Titel (Skrives i kursiv) 
  4. URL
  5. Lokaliseret (dato)

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  Arbejder man meget med nærarbejde, har man øget risiko for at udvikle nærsynethed (Bek, 2016)

  I Litteraturlisten
  Bek, T. 2016. Nærsynethed. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oejne/sygdomme/brydningsfejl/naersynethed/. Lokaliseret d. 13.11.2017  

  1. Forfatter/Redaktør (Hvis det er en redaktør sæt da (Red.) efter navnet
  2. Publiceringsår
  3. Title (skal stå med kursiv)
  4. Format (e-bog)
  5. URL
  6. Lokaliseret (dato)

  NB: E-bøger indeholder ofte ikke sidetal. For at referere til et bestemt afsnit eller citere fra en e-bog skal du derfor henvise til kapitlet.

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  Overgangen til voksenlivet er blevet mere kompleks i takt med globaliseringen og ændrede forventninger til det fremtidige arbejdsliv (Lloyd, 2005)

  I Litteraturlisten
  Lloyd, CB (red.) 2005. Growing up global: The changing transitions for adulthood in developing countries. E-bog. http://www.nap.edu/books/11174/html/index.html. Lokaliseret 5. maj 2017

  1. Forfatter
  2. Standardnummer
  3. Årstal
  4. Titel (skrives i kursiv)
  5. Udgiver

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  Legetøj der frembringer højimpulslydniveauer skal være forsynet med en specifik advarsel (Dansk Standard, 2018)

  I Litteraturlisten
  Dansk Standard. 2018. DS/EN 71-1:2014+A1:2018. Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber. Dansk Standard.

  1. Forfatter (forfatterens navn hvis angivet, ellers skrives organisationen som forfatter)
  2. Årstal
  3. Titel (skrives i kursiv)
  4. URL
  5. Lokaliseringsdato

  Eksempel på henvisning...
  I teksten
  De danske forbrugere har stigende interesse for lokalt producerede og økologiske fødevarer (Euromonitor International, 2018)

  I Litteraturlisten
  Euromonitor International. 2018. Consumer Lifestyles in Denmark. Lokaliseret via http://www.portal.euromonitor.com/. 15.01.2018

FAQ

Hvad nu hvis...

 • Der er flere end to forfattere?

  Er der tale om to forfattere, skal begge navne opgives i referencen. Er der tre eller flere, skal du i teksten blot angive den første forfatters efternavn, initial og skrive et al. som forkortelse for resten. Eksempelvis: (Hansen, H. et al. 1990)

  NB: I litteraturlisten skal du skrive efternavnene på alle forfatterne. Eksempelvis: Hansen, H., Pedersen, P. og Christensen, C., 2018. Rigdom og vækst. København: Samfundslitteratur.

 • Her skal du angive institutionen, hvor du ellers ville skrive efternavn på forfatteren.
  Eks: (Røde Kors Danmark, 2017)

 • Et bilag er materiale du gerne vil stille til rådighed for læseren - men ikke ønsker at lægge ind i selve opgaveteksten, f.eks. fordi det fylder for meget.​
  Det kan være transskription af eller lydoptag fra interviews, spørgeskemaer, tabeller etc.​ 
  Du henviser til bilaget i teksten (fx: (se bilag 3) og udarbejder en egen bilagsliste efter litteraturlisten. ​

 • Kom endelig forbi biblioteket og spørg om hjælp.

Billeder og illustrationer

Hvilke billeder må jeg bruge?
laptop

Det er vigtigt, at du overholder reglerne for copyright og ophavsret, når du benytter andres illustrationer og billeder. Det er langt fra alle billeder du frit må bruge i en opgave, og mange billeder er beskyttet af ophavsret.

Dog kan du finde billeddatabaser, hvor du frit kan bruge billederne uden at betale. Prøv eksempelvis at google billeder med creative commons-rettigheder eller brug bibliotekets database Colourbox. Husk, at ligegyldigt, hvor du finder billederne, så dobbelttjek altid, at de nu også må bruges uden at indhente tilladelse fra ophavskvinden/manden.

Billeder og illustrationer, der ikke er dine egne, skal du altid referere til, MEN de skal skrives efter litteraturlisten i egen billedliste. Når du i teksten vil henvise til et billede, skal du derfor angive et billednummer, og evt. skrive en billedtekst. Via nummeret kan læseren finde den fulde henvisning og information om ophavspersonen i billedlisten.

Eksempel ved brug af billede i tekst:

Tivolis hovedindgang i 1800-tallet
Billede 1. Tivolis hovedindgang i København i 1800-tallet.

I billedlisten skriver du den fulde henvisning:

Billede 1. (Københavns Museum, Christian Rasmus Neuhaus, 1862 – 1894). Fotografi af Tivolis hovedindgang i København.

"Du skal altid referere til billeder"
"Billeder og figurer skal have deres egen billedliste"

Værktøjer

Hvordan kan jeg holde styr på mine henvisninger?
hånd på åben bog

Der findes værktøjer, som hjælper dig med at angive dine kilder rigtigt i din opgave. Ved at bruge værktøjer til at håndtere dine kildehenvisninger sikrer du, at dine kildeangivelser er entydige og konsistente samtidig med, at din litteraturliste nærmest laver sig selv med et enkelt klik.

Du kan vælge enten at benytte Word's indbyggede funktion eller bruge et selvstændigt program til at holde styr på dine kildehenvisninger. Begge løsninger hjælper dig med at holde styr på og opsætte dine henvisninger. Der er fordele og ulemper ved begge, så vælg den, der passer bedst til dine behov.

Words referencefunktion

Microsoft Word har en indbygget funktion, der kan hjælpe dig med at lave henvisninger og automatisk generere en litteraturliste. Se videoguiden her for at komme godt i gang med at bruge Words indbyggede funktionalitet.

 • Words indbyggede Harvard reference er engelsksproget og eksempelvis sideangivelse står således angivet med p eller pp i stedet for s. Ønsker du at angive dine henvisninger på dansk, har vi lavet en KEA-version, som du let kan installere på din computer.

  1. Start med at downloade KEA-versionen, der ligger i filen (højreklik og vælg Gem SomHarvardKEA.xsl - filen skal gemmes på din computer.
  2. Kopier filen til mappen ved navn Style under din Word installation på din computer. Afhængig af, om du bruger Windows eller Mac, kan mappen ligge forskellige steder.

  Windows: placer filen HarvardKEA.xsl i mappen: 

  <brugernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\Bibliography\Style


  Mac: placer filen HarvardKEA.xsl i mappen: 

  /Applications/Microsoft Word.app/Contents/Resources/Style

Dedikerede programmer

Du kan også bruge et selvstændigt program til at holde styr på dine henvisninger. Med et program til kildehenvisninger kan du benytte et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram, du kan dele dine henvisninger med din gruppe, nemt indsætte kilder i din opgave og lave din litteraturliste.

Der findes mange forskellige programmer til at holde styr på kilder, eksempelvis Zotero og Mendeley.

"Udnyt Words indbyggede funktion til at holde styr på dine henvisninger"
"Undgå inkonsistens og dumme tastefejl - lad et program angive kilderne for dig!"

REFERENCER VED BRUG AF AI

HVORDAN SKAL JEG HENVISE, NÅR JEG HAR BRUGT KUNSTIG INTELLIGENS?
computer med ai prompt

Vil du bruge generativ kunstig intelligens, som f.eks. ChatGPT, Google Gemini eller Microsoft CoPilot, til at løse en studieopgave, skal du altid først sikre dig, at det er tilladt til den pågældende opgave. Spørg dine undervisere og vejledere. De kan fortælle dig om brugen af AI er tilladt i løsningen af din opgave. Det kan variere afhængig af uddannelse eller opgavetypen. Tjek også din studieordning, som indeholder specifikke retningslinjer om brugen af hjælpemidler i din opgaveløsning.

Når du skal finde kilder til din opgave, er det et krav at henvise til en forfatter, teori eller model, fremfor en kunstig intelligens. Her er det nemlig ikke nok bare at bruge svar fra en AI som kilde.

Du skal f.eks. bruge kilder som lærebøger, fagbøger og videnskabelig litteratur når du beskriver og anvender bestemte teorier og modeller, eller når du anvender faglige og videnskabelige påstande i dine analyser og diskussioner. Det er nemlig helt centralt, at læseren gennem henvisninger kan spore viden tilbage til den oprindelige kilde. For at undgå plagiering er det derfor vigtigt, at du i din opgave angiver kilder korrekt.

Når du løser en opgave, bør du altid være transparent om din metode og proces. Det gælder selvfølgelig også ved brug af generativ kunstig intelligens, hvor du skal være transparent omkring, hvornår og hvordan teknologien er brugt. Du kan se længere nede på siden, hvordan du konkret kan skrive det ind i din opgave.

Undgå snyd!

Hvis du afleverer indhold genereret af en generativ kunstig intelligens og fremstiller det som dit eget, opfattes det som snyd.

Derfor skal du henvise når du f.eks:

 • Gengiver (citerer) eller omskriver (parafraserer) AI genereret indhold
 • Bruger generativ kunstig intelligens som værktøj til at analysere, syntetisere, transskribere, skrive kode eller lignende.
 • Gengiver billeder, du har genereret med generativ kunstig intelligens

Værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens adskiller sig fundamentalt fra traditionelle kilder ved at være generative; der bliver genereret nye svar for hver prompt og samme prompt kan give forskellige resultater.

Du kan overveje at inkludere prompts og svar som bilag eller at linke til samtalen i din kildehenvisning, hvis du har brugt AI som en del af din opgaveløsning. Det kan f.eks. være, hvis du har anvendt AI til at analysere data eller skabe indhold.

Husk det er dit ansvar at tjekke kravene til den specifikke opgave i studieordningen, i opgavebeskrivelsen og hos din vejleder, da der kan være særlige krav til dokumentationen.

Sådan henviser du ved brug af AI

Der findes mange måder at lave henvisninger og på KEA er der ikke en vedtaget referencestandard. Forskellige uddannelser kan benytte forskellige standarder, så tjek altid, om der er særlige krav på netop dit studie. Vigtigst er, at du er konsekvent, og bruger samme referencestandard igennem hele din opgave.

Se følgende eksempler på hvordan du kan referere og citere f.eks. ChatGPT, hvis du bruger Harvard som referencestandard:

I teksten:

 • Jeg har i opgaven anvendt ChatGPT-4 (OpenAI, 2024) til idégenerering og problemformulering.
 • Jeg har anvendt ChatGPT-4 (OpenAI, 2024) til udvikling af spørgeguide og i den efterfølgende analyse af empiri (se bilag 1 for udskrift af prompts og outputs)
 • Jeg har benyttet ChatGPT (OpenAI, 2024) til at resumere artiklel
 • Jeg har brugt ChatGPT til at… (OpenAI, 2024)
 • Billedet er lavet af DALL-E (OpenAI, 2024) med prompt ”full moon dance”

 

Den fulde reference placeres i litteraturlisten og skal indeholde:

Forfatter/virksomhed. År. Navn på AI-model (version). Lokaliseringsdato*. URL*

* medtages hvis relevant

 

I litteraturlisten vil det se sådan ud:

OpenAI. 2024. ChatGPT (version 4). Lokaliseret 20/2/2024. https://chat.openai.com/share/f45a1e23-2217-4443-a244-d55ab26ae940

Her skal du justere dato, årstal, URL og version så det passer til det du har anvendt.

Sådan henviser du til AI genererede billeder

Bruger du billeder, der er lavet med generativ kunstig intelligens, skal det af illustrationsteksten fremgå hvilken sprogmodel og prompt der er brugt til at skabe billeder.

Genereret af DALL-E med prompt ”eco-friendly”

Billede 1: Genereret af DALL-E med prompt ”eco-friendly”

OBS: når du bruger billede, lyd eller video lavet med en kunstig intelligens, skal du være opmærksom på licensbetingelserne for brug på platformen. De er ikke ens for alle og har betydning for, hvordan du må bruge billedet. Det kan f.eks. være, om du har tilladelse til at bruge det kommercielt på websider, grafisk materiale og lignende. 

Er du i tvivl om en henvisning er nødvendig, så henvis hellere en gang for meget, end en for lidt.

Læs mere om reglerne for brug af AI på KEA i Eksamensreglerne på MITKEA

"Brug ikke AI som kilde til f.eks. viden, teori og modeller."
"Vær transparent omkring din brug af AI."