Det eneste værktøj du behøver til dine online spørgeskemaundersøgelser.

SurveyXact er et browserbaseret system til at lave og håndtere online spørgeskemaundersøgelser. Med SurveyXact kan du lave, gennemføre og analysere online spørgeskemaer som er indsamlet via f.eks hjemmesider eller e-mails.