Database med danske virksomheder

På CVR kan du finde alle registrerede virksomheder i Danmark. Du kan søge efter en bestemt/kendt virksomhed eller søge bredt indenfor en branche, hvilket er rigtig brugbart når du skal finde et praktiksted!

For hver virksomhed kan du bl.a. finde

  • kontaktinformationer
  • branchkoder
  • ejerforhold
  • regnskaber/årsrapporter
  • antal ansatte
  • historiske data

Du kan søge efter branchekoder på https://erst.virk.dk/branchekode/

Få mere information om det danske branchekodesystem på Danmarks Statistiks hjemmeside: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/db07