Miljøskadelige stoffer og genanvendelse af byggematerialer

Tværfaglig e-bog styrker både konstruktør-, ingeniør- og arkitektstuderendes kompetencer indenfor genanvendelse af byggeaffald og håndtering af miljøskadelige stoffer. Bogen er udviklet, fordi byggebranchen akut forespørger de kompetencer, og det er hensigten, at den også skal skabe værdi for aktører i praksis. Bogen tager afsæt i byggeriets faser: idé-, projekterings-, udførelses- og driftsfasen. Udover de fire afsnit er der også afsnit omhandlende miljøskadelige stoffer samt et afsnit om love, regler og bekendtgørelser.