Om Studieviden platformen

Platformen Studieviden, er et studieværktøj, der kan hjælpe studerende på deres vej gennem studiet.
Her findes videotutorials og trin-for-trin guides til læsestrategier, noteteknik, tidsstyring, præsentationsteknik, research, gruppearbejde, referencer, skriftlig formidling m.m.

Studieviden er udviklet som en del af Studiekompetence projektet på KEA, og er udarbejdet af KEA Bibliotek, KEA Forskning & Innovation samt Studievejledningen på KEA.

Som en del af platformen Studieviden findes subsitet ”Til Underviseren”. Her kan undervisere fra KEA downloade undervisningsmateriale og digitale øvelser vedr. almene studiekompetencer.

Studieviden udvikles løbende, og det er altid muligt at komme med input, ønsker og spørgsmål til platformen.

For yderligere information kontakt: Biblioteksleder Helle Guldberg

Copyright: Alt materialet på Studieviden er offentligt tilgængeligt og kan, med henvisning, anvendes til undervisningsformål. Dog er selve undervisningsmodulerne kun til internt brug på KEA, og kræver password.

God fornøjelse!