FIND EN PRAKTIKVIRKSOMHED

SÅDAN FINDER DU EN GOD PRAKTIKVIRKSOMHED – FOR DIG!

Det er vigtigt, at du bruger tid på at finde en praktikvirksomhed, som er god for dig, og hvor du kan prøve kræfter med netop de arbejdsopgaver, der tænder dig.

Start med at søge bredt, da der kan være spændende virksomheder og brancher, som du ikke kender i forvejen. Undersøg derefter virksomhederne grundigt og vælg de virksomheder, du vil kontakte.

Det kan være en god idé med en prioriteret liste over de virksomheder, du vil kontakte, så har du et overblik og kan følge op, hvis du ikke har modtager svar på din ansøgning.

ARBEJDSOPGAVER

Hvad vil jeg gerne arbejde med i min praktik?
Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne har stor betydning for dit udbytte af praktikken.

Inden du søger praktikplads, er det vigtigt at finde ud af, hvilke opgaver, du gerne vil deltage i under praktikken:

 • Så du kan komme til at arbejde med noget, du interesserer dig for
 • Så du kan udvikle dig fagligt under praktikken
 • Så du kan skrive en ansøgning, der er relevant for virksomheden

Dan dig et overblik

Under praktikken kan du arbejde med alt det, du har beskæftiget dig med på din uddannelse. Derfor kan det være en god idé først at skabe et overblik ved at kigge tilbage på:

 • Hvilke fag du har haft
 • Hvilke projekter du har arbejdet med
 • Hvilke metoder og værktøjer du har lært at bruge

Du kan eventuelt se uddannelsens indhold til studieordning.

Næste skridt er at overveje:

 • Hvad interesserer du dig mest for?
 • Hvad vil du gerne træne og blive bedre til?
 • Er der noget, du særligt kunne tænke dig at arbejde med efter uddannelsen?

Liste over konkrete arbejdsopgaver

Når du har fundet ud af, hvad du interesserer dig for fagligt, kan du lave en liste over arbejdsopgaver, du gerne vil arbejde med og kan tilbyde virksomheden at deltage i.

Det er ikke et krav, at du skal arbejde med ALT det, du har beskæftiget dig med under din uddannelse.

Husk, at det er en fordel at nævne de konkrete arbejdsopgaver i din ansøgning.
Har du svært ved at finde på arbejdsopgaver eller savner de rigtige betegnelser, så kan du her kan se eksempler på relevante arbejdsopgaver på din uddannelse.
Bemærk, at det ikke er en udtømmende liste. Der er mange andre opgaver, du kan arbejde med under praktikken.

  • PLC-programmering i Ladder, ST/SCL, C#
  • Programmering og opsætning af HMI
  • Dataopsamling og analyse af data ved anvendelse af databaser og SQL
  • Etablere kommunikation mellem bl.a. PLC'er og HMI, PLC og robot og lign.
  • Udføre I/O test
  • Indgå i samt gennemføre FAT og SAT
  • Opsætte et mindre automatisk anlæg
  • Opsætte vision på grundlæggende niveau
  • Servo-programmering
  • Dokumentere automationsløsninger
  • Indregulering af anlæg
  • Udarbejdelse af CE-mærkning
  • Programmering af industrirobotter
  • Opbygge god struktur for et automationsprojekt og styre projektet fra start til slut
  • Lave tidsplan
  • Bidrage til det gode teamsamarbejde med god forretningsforståelse
 • Arkitektvirksomheder:

  • Projektering: kontakt til producenter, tegning, forslag til konstruktioner
  • Granskning af materiale (KS)
  • Fagtilsyn på byggepladser
  • Deltagelse i projekteringsmøder, bygherremøder og byggemøder
  • Nogle arkitektvirksomheder har derudover byggeledelse (fagentrepriser)

  Entreprenørvirksomheder:

  • Fagtilsyn
  • Deltagelse i projekterings-, bygge- og sikkerhedsmøder
  • Projektgranskning
  • Udførelse af KS
  • Byggepladsplanlægning og logistik
  • Udarbejdelse og opfølgning på tids- og arbejdsplaner
  • Deltagelse i sikkerheds- og arbejdsmiljøopgaver
  • Styring af underentreprenører

  Rådgivende ingeniører:

  I en rådgivende ingeniørvirksomhed kan du komme til at arbejde med mange forskellige områder afhængig af afdelingen, du bliver en del af. Det kan f.eks. være:

  • Projektering
  • Byggeledelse
  • Konstruktioner
  • Installationer
  • Facilities management
  • Bygherrerådgivning
  • Brandrådgivning (brandsikring) 

  Bygherrer og bygningsejere:

  • Projektering
  • Facilities management
  • Drift- og vedligeholdelse
  • Tilsyn og byggeledelse (nybyg og renovering)
  • Afleveringsforretninger
  • Tilbudsberegning
  • Myndighedsbehandling
  • (Bygningssyn)

  Boligselskaber:

  • Facilities management
  • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner
  • Energioptimering
  • Tilstandsvurdering og –registrering
  • Deltagelse i byggesager (nybyg- og renovering)
  • Deltagelse i udviklingsprojekter
 • Design:

  • Foretage trend- og designresearch
  • Udarbejde moodboards
  • Bidrage med viden om bæredygtige designmetoder, bæredygtige materialer, bæredygtighed i de forskellige led i værdikæden, certificeringer og Higg Index
  • Deltage i udvælgelse af materialer
  • Udfærdige syprøver og prototyper
  • Skitsering, idégenerering og idéudvikling af styles og programmer
  • Dataindsamling vha. kvalitative og kvantitative metoder
  • Assistere med mønsterudvikling på bord 

  Teknologi:

  • 3D udvikling af styles og programmer i CLO 3D
  • 3D visualisering af print i CLO 3D
  • Arbejde med billedredigering og visuelt materiale m.m. i Adobe Photoshop
  • Designudvikling og opsætning af placement print og all-over-print i Adobe Illustrator og Adobe Photoshop
  • Bidrage med viden om ny teknologisk udvikling i branchen
  • Layout i Adobe InDesign

  Kommunikation:

  • Udarbejde arbejdstegninger både i hånden og i Adobe Illustrator
  • Produktionsdokumentation (Tech Packs) i Delogue
  • Opmåling af prøver og sizesets
  • Tilretning og kommentering af prøver
  • Udarbejde 3D visualiseringer af prototyper ud fra eksisterende digitale 2D mønstre
  • Opfølgning på prototyper, salgsprøver, approval-samples og shipping-samples leveringer
  • Udpakning og registrering af prototyper, salgsprøver mv.
  • Gennemgang og kommentering af prototyper og salgsprøver.
  • Check af kvaliteter, kompositioner og design.
  • Deltage i godkendelse af lab-dips, strike-offs, trimmings, care labels og stickers til prøver og produktion
  • Daglig kommunikation med leverandører
  • Deltage i sourcing af metervarer og trimmings.
  • Booke leverandørforsendelser
  • Deltagelse ved leverandørmøder
  • Deltage ved udvikling af tema/inspiration/moodboards
  • Deltage ved indkøbsmøder
  • Deltage ved håndtering og opfølgning af reklamationer
  • Deltage i leverandørbesøg
  • Deltage i research på CSR Initiativer og implementeringsmuligheder
  • Deltage ved produktionsordrebehandling, tastning, opfølgning leveringer, opfølgning priser, opfølgning kvantiteter, priser mv.
  • Rentegne skitser (Illustrator)
  • Deltage i klargøring af produktionsdokumentation /Tech Pack i Excel/Delogue
  • Deltage i leverandørvurdering
  • Ad Hoc-opgaver
  • Diverse arbejdsopgaver i Delogue & SPY System
  • Foretage stikprøver af produktion
  • Assistere ved messer
  • Assistere i udvikling af kommunikations- og kampagneplaner samt udvikling af konkrete kampagneelementer.
   • Deltage i udvikling, planlægning og eksekvering af kampagner
   • Deltage i udarbejdelse af markedsføringsplaner
   • Udarbejde markeds- og målgruppeanalyser
  • Arbejde med forskellige marketingrelaterede kommunikationsopgaver herunder PR.
   • Udarbejde indhold til virksomhedens hjemmeside
   • Planlægge og udarbejde nyhedsbreve
   • Udarbejde pressemeddelelser
   • Deltage i planlægning og afvikling af events
   • Deltage i håndtering af presse og influencers
   • Udføre medieovervågning
  • Opsætte og layoute grafisk materiale (Photoshop, InDesign, Illustrator).
   • Udarbejde grafiske elementer til hjemmeside, sociale medier etc.
   • Deltage i opsætningen af foldere, plakater, annoncer etc.
  • Udvikle strategier til online platforme som sociale medier samt generere indhold og trafik til disse.
   • Deltage i udviklingen af en SoMe strategi
   • Deltage i udvikling, planlægning og eksekvering af SoMe-kampagner
   • Udarbejde indhold til virksomhedens SoMe-kanaler
   • Udføre research i forbindelse SoMe-aktiviteter
  • Deltage i udarbejdelse af marketingmateriale
  • Assistere ved kampagneplanlægning
  • Udarbejde kommunikationsplaner
  • Medvirke ved konceptudvikling
  • Deltage i brainstorming
  • Deltage i bureaumøder
  • Deltage i kundemøder
  • Deltage i præsentationer
  • Deltage i udarbejdelse af visuel identitet
  • Forestå grafisk arbejde
  • Deltage i redaktionelt arbejde
  • Deltage i pressehåndtering
  • Udarbejde virksomheds-og salgs-pitches
  • Deltage i eventplanlægning og -koordinering
  • Foretage markedsundersøgelser og analyser
  • Udarbejde / vedligeholde SoMe
  • Udarbejde kommunikationsmateriale (kataloger, annoncer, flyers)
  • Deltage i design af identitet (designmanualer, brandmanualer)
  • Assistere i grafisk arbejde (Photoshop, Indesign, Illustrator)
  • Udarbejde kommunikationsplaner og strategier
  • Assistere ved kampagneplanlægning
  • Udarbejde virksomheds-, salgs-, idépræsentationer
  • Planlægge og opdatere sociale medier / web sites / blogs
  • Deltage i redaktionelt arbejde (udarbejde artikler)
  • Deltage i pressehåndtering (pressemeddelelser)
  • Deltage i eventplanlægning og –koordinering
  • Foretage markedsanalyser og kundeundersøgelser
  • Medvirke ved konceptudvikling
  • Deltage i idegenerering
  • Deltage i en designproces både som koordinator og som designer
  • Deltage i kundemøder
  • Deltage i bureaumøder
  • Designproces
  • Idé- og konceptudvikling
  • Bæredygtige designtilgange
  • Trendresearch og -forecasting
  • Æstetisk research
  • Materialeresearch
  • Eksperimentering
  • Moodboard
  • Tactileboard
  • Kollektionsopbygning
  • Konstruktion
  • Prototyping i CLO
  • Drapering
  • Tilretning
  • Opsyning af prototyper
  • Kommentering af prototyper
  • Produktionsdokumentation
  • Arbejdstegninger
  • Style oversigter
  • Klargøring af salgsmateriale - evt. Til messe
  • Visuel kommunikation
  • Storytelling
  • Projektering af elektriske installationer og anlæg
  • Drift af elektriske installationer og anlæg
  • Energioptimering af bygninger og installationer
  • Implementering vedvarende energi-løsninger
  • Programmering og idriftsættelse af intelligente installationer
  • Systemintegration
  • Tilsyn og gennemgang af udførte arbejder
   Kvalitetskontrol
  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af kvalitetssikringssystemer
  • Leverandørkontakt
  • Teknisk vejledning og support
  • Virksomhedsledelse
  • Projektledelse
  • Salg og markedsføring af tekniske ydelser
  • Oplæg og kursusafholdelse
  • Indhente tilbud
  • Beregne tilbud
  • Overslagsberegning
  • Mandskabsplanlægning
  • Ressourceplanlægning
  • Mandskabsledelse
  • Rådgivning af elektrikere og elinstallatører
  • Regnskabsføring
  • Analyse og forbedring af indeklima (Temperatur, luftfugtighed, CO2 koncentration, belysningskvalitet, radon niveau & spørgeskema til brugerne)
  • Analyse og forbedring af bygningers energiforbrug. (Klimaskærm, varme og ventilationsanlæg samt belysningsanlæg)
  • Beregning af rentabilitet ved energiforbedringer
  • Muligheder for konvertering til vedvarede energikilder (Varmepumper, biomasse, solceller og solvarme)
  • Analyse og forbedring af energikildernes effektivitet og CO2-udledning
   Kortlægning og reduktion af elforbrug
  • Assistere ved udarbejdelse af energimærker og energirammer
  • Lave bæredygtighedsanalyse (LCA)
  • Lægge energibudgetter
  • Deltage i byggemøder, udbud og gennemførelse af energiprojekter
  • Opsætte grafiske dashboards og rapporter med data
  • Udarbejde rapporter med analyse, forslag og løsninger
  • Grøn omstilling og klimasikring
  • Organisation og Energiledelse
  • Kommunikation både med brugere og beslutningstagere
  • Lovgivning og standarder
  • Monitorering af drift
  • Identificering af energi- og miljømål
  • Evaluering og formidling af indsatsområder
  • Rådgivning om bæredygtige løsninger
  • Forvaltning af ændringsprocesser og kommunikation
   med både brugere og beslutningstagere
  • Projektering og design af tekniske installationer indenfor
   identificerede indsatsområder
  • Opfølgning og evaluering af indsatser
  • Analysere og optimere produktionslinjer
 • Digital markedsføring og grafisk arbejde:

  • Grafisk arbejde:
   • Lave grafisk arbejde der kan bruges i markedsføringsmateriale, på web, forklaringsbrochure o.l.


   • Optimere og opdatere hjemmeside
   • Idegenerere og eksekvere på de sociale medier (Facebook, Instagram, Pinterest)
   • Idegenerering og eksekvering af nyhedsbreve
   • Ad hoc marketingopgaver i InDesign og Photoshop 
   • Udføre markedsanalyse
   • Udføre researchopgaver
   • Lave moodboards, mock-ups og storyboards

  Kommunikation og markedsføring:

  • Projektplanlægning og budgettering
   Udvikling af tilbud og herunder projektprocesser
  • Oplæring i administrationsværktøjet Workbook
   Medvirkende i konceptudvikling (kreativ & strategisk)
  • Projektstyring og ressourceallokering
  • Opsætning og layout af strategiske præsentationer Markedsresearch og analyse
  • Kundekontakt ifm. Projektledelse 

  Kommunikation og PR:

  • Assistere ved events
  • Assistere på Sociale Medier
  • Styling og opfyldning af showroom
  • Opsætning af nyhedsbrev / pressemeddelelser
  • Håndtering af presseklip
  • Løbende rapportering og tracking af resultater  Projektledelse:

  • Projektplanlægning og budgettering 

  • Udvikling af tilbud og herunder projektprocesser 

  • Oplæring i administrationsværktøjet Workbook 

  • Medvirkende i konceptudvikling (kreativ & strategisk)

  • Projektstyring og ressourceallokering 

  • Opsætning og layout af strategiske præsentationer
  • Markedsresearch og analyse 

  • Kundekontakt i forbindelse med projekter

  Produktudvikling:

  • Brugerundersøgelser
  • Materiale-research og - kendskab
  • Prototypeudvikling
  • 3D formgivning
  • Idegenerering og ideudvikling
  • Produktdetaljering
  • Virksomhedsforståelse indenfor:
   • Organisationen
   • Virksomheden
   • Konkurrenter og interessenter
   • Markedet
  • Gennemføre afsætning af byggeri
  • Deltage i deformationsmålinger
  • Deltage i ekspropriationsforretninger
  • Samle data ind til et GIS
  • Kunne deltage i sagsbehandlingen i KMS
  • Fotogrammetri
  • Opmåle huslejearealer
  • Deltage i en udstykningssag
  • Deltage i en skelforretning
  • Foretage ledningsregistrering
 • Design og produktion af audiovisual content, storytelling og strategisk content produktion på tværs af platforme:

  • video content & marketing
  • immersive UX, VR & AR,
  • data visualization
  • Motion graphics & animation / explainers
  • social media content
  • interface design & CMS

  Frontend opgaver:

  • Redesign / opdatering af eksisterende websites, eller dele deraf. 
  • Tilføje/udvikle custom funktionalitet til websites
  • UX-Prototyping på ideer (hurtigt bygge en ”applikation” til at afprøve en ide)
  • Optimering af websites (hurtigere load-tider)
  • Værktøjer 

  HTML, CSS og JavaScript:

  • React 
  • REST API 
  • Git og Github 
  • NPM / node_modules 
  • SASS 
  • Projektplanlægning
  • Indsamle data til analysearbejde
  • Deltage i idégenerering til nye produkter eller ændringer/ optimering af eksisterende produkter
  • Udarbejde Product Development Specifikation (PDS)
  • Konceptudvikling samt systematisk konceptvalg
  • Dimensionering af produkter samt foretage styrkeberegninger/FEA-analyse
  • Udvælge materialer baseret på tekniske data
  • 3D modellering og renderinger
  • Fremstilling af produktionsdokumentation
  • Fremstilling af prototyper
  • Kontrol og kvalitetssikring af prøver og prototyper
  • Udarbejdelse af produktvejledninger og brugsanvisninger
  • Indhente tilbud fra leverandører/ udarbejde tilbud
  • Projektering og dimensionering af anlæg inden for varme, vand, sanitet, afløb, ventilation og køl
  • Indregulering af anlæg inden for vvs-faget
  • Tilsyn med byggeprojekter og tekniske entrepriser
  • Kvalitetskontrol
  • KLS
  • Kundekontakt
  • Byggestyring
  • Projektledelse
  • Byggeledelse
  • Ressourceplanlægning
  • Bemanding
  • Mandskabsledelse
  • Deltagelse i byggemøder
  • Forhandling
  • Indkøb
  • Virksomhedsledelse
  • Byggeweb, Ordrestyring, Minuba og Calwin mm.
  • Leverandørkontakt
  • Indhente tilbud mindre ekstraydelser
  • Beregne tilbud
  • Rådgivning
 • Brug LinkedIn til at se, hvilke arbejdsopgaver ansatte i branchen, blandt andre KEA-alumner har.

 • Find job- eller praktikopslag inden for det område, du gerne vil i praktik inden for, og lad dig inspirere af de arbejdsopgaver, der nævnes i opslagene.
  Du kan se en liste med jobportaler her.

"HVAD VIL DU ARBEJDE MED I PRAKTIKKEN?"
"HVAD HAR DU ARBEJDET MED I DIN UDDANNELSE?"
"HVAD INTERESSERER DU DIG MEST FOR?"
"HVAD VIL DU GERNE BLIVE BEDRE TIL?"

SØG BREDT

HVOR KAN JEG LEDE EFTER PRAKTIKVIRKSOMHEDER?
Arbejdsopgaver

Hvad er dit bedste råd til studerende, som søger efter mulige praktikvirksomheder?

Når du starter med at søge efter praktikvirksomhed, er det vigtigt at søge så bredt som muligt. Der kan være virksomheder og brancher, du ikke kender, men som er relevante for dig.

Overvej også hvilket geografisk område, du søger praktik inden for. Der ligger mange spændende virksomheder udenfor København, og du kan begrænse sig selv unødigt ved søge for snævert geografisk.

I din søgning kan du for eksempel bruge:

 • Hold løbende øje med praktikannoncer målrettet din uddannelse eller opret eventuelt en jobagent [LINK til kort video, der skal vise, hvordan jobagenten oprettes] så du får nye relevante annoncer tilsendt per mail

 • KEAs alumneside på LinkedIn kan du se hvor dimittender fra din uddannelse eller speciale arbejder, og hvad de laver.

  Det er også altid en god idé at bruge sit netværk, så overvej, hvem du kender i branchen. Det kan være familie, venner, medstuderende, tidligere kollegaer etc.

"ER DER VIRKSOMHEDER/BRANCHER, JEG IKKE KENDER?"
"HVOR LANGT VÆK MÅ PRAKTIKVIRKSOMHEDEN LIGGE?"
"KAN JEG BRUGE MIT NETVÆRK?"

UNDERSØG POTENTIELLE PRAKTIKVIRKSOMHEDER

Er virksomheden relevant for min praktik?
praktikvirksomheder

Når du har fundet frem til en bred vifte af potentielle praktikvirksomheder, er det vigtigt at undersøge dem nærmere.

Du kan f.eks. bruge:

 • Slå virksomheden op og find informationer om virksomhedens størrelse, branche, økomoni etc. Ofte kan du finde virksomhedens årsregnskaber. Se hvordan du gør her.

 • Find virksomhedens profil og se, hvilken faglig baggrund, medarbejderne har. Ofte kan du også se, hvad der rører sig i virksomheden lige nu. Du kan også nogle gange få et indtryk af virksomhedskulturen.

 • Ofte kan du se, hvilken faglig baggrund, medarbejderne har, hvilke projekter, virksomheden arbejder på, og hvilken kultur, der er i virksomheden.

 • Hvilke opgaver og projekter, der er relevante for dig, arbejder virksomheden med?
  Hvordan vil du med din faglige baggrund kunne indgå i opgaverne?

 • I større virksomheder er man ofte i en afdeling med mere specialiserede opgaver, mens man i mindre virksomheder oftest deltager mere bredt i virksomhedens opgaver. Hvad passer dig bedst?

 • Hvad er de ansattes faglige baggrund?

  Er der nogen, der kan sætte dig ind i opgaverne og give dig relevant faglig sparring?

 • Hvordan er virksomhedskulturen?
  Kan du se dig selv som praktikant og eventuelt medarbejder på længere sigt?

"HAR VIRKSOMHEDEN STUDIERELEVANTE OPGAVER, JEG KAN DELTAGE I?"
"BLIVER JEG EN DEL AF DET RELEVANT FAGLIGT MILJØ MED MULIGHED FOR FAGLIG SPARRING OG UDVIKLING?"
"KAN JEG SE MIG SELV ARBEJDE I VIRKSOMHEDEN?"

PRIORITER VIRKSOMHEDERNE

Hvilke virksomheder vil du kontakte?
praktik post-its

Når du har undersøgt potentielle praktikvirksomheder, kan du udarbejde en prioriteret liste med virksomheder, du vil kontakte.

Overvej hvorfor du finder bestemte virksomheder mere interessante end andre. Det er en god idé at nævne, når du senere kontakter virksomheden.

Ved at have en systematisk tilgang til praktiksøgningen, får du et overblik over virksomhederne, du har kontaktet, og du kan følge op på ansøgninger, du ikke har fået svar på.

Virksomhederne kan have så travlt, at de i første omgang glemmer din ansøgning, eller ansøgningen kan ende et forkert sted, så følg op, hvis ikke du får svar fra en virksomhed.

"HVAD ER DET, DER GØR VIRKSOMHEDEN MERE INTERESSANT END ANDRE?"
"HVORDAN FÅR DU OVERBLIK OVER DIN PRAKTIKSØGNING?"

PRAKTIKVEJLEDNING

Hvem kan du spørge?
praktik post-its

Du kan tale med din praktikvejleder om, hvilke virksomheder, arbejdsområder og arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til din uddannelse og dine interesser.

Det er en god idé at forberede dig inden den faglige vejledning.
Skriv dine overvejelser og eventuelle spørgsmål ned, så du husker at få spurgt om alt det, der er vigtigt for dig at vide.

Du kan eventuelt bruge dette dokument:

FORBEREDELSE TIL PRAKTIKVEJLEDNING (DOCX)

"HVAD HAR JEG BEHOV FOR AT TALE MED MIN PRAKTIKVEJLEDER OM?"