Bolig- og byggeretlige domme

Tidsskriftet indeholder relevante bolig- og byggeretlige domme fra Højesteret, landsretten, boligretterne i København, Odense, Ålborg og Aarhus samt principielle kendelser fra Voldgiftsretten. T:BB bringer desuden faglige artikler og nyheder om aktuelle og praktiske problemstillinger inden for bygge-, bolig- og lejeret.

Du skal angive en gyldig KEA-mail