Energistyrelsens hjemmeside

Energistyrelsen har ansvaret for de opgaver, der er knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og – besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

På siden findes adgang til lovstof, ny teknologi, energisparepolitik.