Brandsikring af tagkonstruktion

Løsningsforslag, tegninger og modeller til brandsikring af tagkonstruktioner inden for renovering af etageboligbyggeri. Tagkonstruktionerne kan ses som 3D-modeller og som 2D-tegninger.