Beregning af bæreevne og nedbøjning

Programmet BjælkeDIM kan beregne bæreevne og nedbøjning af bjælkelag, tværbjælker under bjælkelag, bjælkespær, vinduesoverliggere og kipbjælker/tværbjælker under bjælkespær.

Beregningerne er baseret på Eurocode og tilhørende danske annekser.

 

Du skal angive en gyldig KEA-mail