Noteteknik

Tag brugbare notater

En vigtig del af dét at studere er at være i stand til huske, gengive og reflektere over undervisningen. De fleste af os glemmer hurtigt, hvad vi hører i undervisningen eller læser i en bog, så derfor er det vigtigt, at du har en metode til at notere og bearbejde al den viden du modtager på dit studie.

Noter

Hvorfor overhovedet tage noter?

Når du tager noter, er det med til at fastholde din viden og skærpe din forståelse af stoffet.

Det handler altså ikke kun om at have noget man kan hive frem af skuffen og orientere sig i, inden man skal til eksamen, det er også en måde at lagre og huske det du lærer.

At tage noter fastholder desuden din koncentration, så du undgår at tankerne vandrer alt for meget, når du er til undervisning.

Desuden fremmer det din bearbejdning af stoffet og giver overblik. Noter hjælper dig til at forstå, hvad du hører eller læser, idet du samtidig arbejder med stoffet og understreger de vigtigste pointer.

"Noter lagrer din viden. Du husker stoffet bedre!"
"Noter fastholder din koncentration"
"Noter hjælper dig til at bearbejde stoffet og forstå de vigtige pointer"

Undervisningsnoter

Hvordan tager jeg noter til undervisningen?

Det kan altid betale sig at tage noter til undervisningen. Al forskning peger nemlig på, at det at tage noter har en positiv indvirkning på din indlæring. Når du tager noter, igangsætter du eksisterende viden om emnet, og du behandler stoffet, mens du noterer. Det gør både, at du har en bedre chance for at forstå det du bliver undervist i samtidig med, at du bedre kan huske, hvad undervisningen handlede om.

Når du skriver noter, er det en god ide at bruge dine egne ord. På den måde kan du bedre relatere til det du skriver ned – dog er det selvfølgelig vigtig, at du altid nedskriver væsentlige faglige begreber. Brug også gerne forkortelser, så sparer du tid og får mere overskuelige noter. Det er også en god ide at satse på kvalitet frem for kvantitet! Pas derfor på med bare automatisk at skrive alt ned – tænk over, hvad der er vigtigt for dig at vide i forhold til dit fag.

"Selektér i stoffet. Kvalitet fremfor kvantitet"
"Skriv ikke alt ned. Brug dine egne ord. Gør stoffet til dit eget"
"Brug forkortelser og symboler – Det sparer tid og gør dine noter overskuelige"

Læsenoter

Hvordan tager jeg noter til det jeg læser?

Med gode læsenoter kan du undgå at læse den samme tekst to gange, fordi du ved første gennemlæsning allerede har markeret de vigtigste passager og noteret de vigtigste pointer.

Jo bedre dine noter er, desto bedre er du forberedt til undervisningen og eksamen. Helt lavpraktisk kan det være en god ide at skrive læsenoter i margin. Her kan du kort skrive ned, hvad et specifikt afsnit handler om, eller hvis du har spørgsmål til teksten, som skal undersøges nærmere. Man kan også vælge at highlighte særligt vigtige ord og sætninger eller bruge post-its til at inddele bogen i vigtige og mindre vigtige afsnit.

"Skriv dine noter i margin"
"Highlight vigtige passager og begreber"
"Brug post-its til at inddele bogen"

Noteteknik

Skal jeg tage noter på computer eller i hånden?

Der findes mange forskellige metoder til at tage noter, men overordnet kan man skelne mellem håndskrevne noter og digitale noter.

En fordel ved at skrive noter i hånden er, at det kan føles mere frit og knap så låst som digitale noter - specielt hvis du er typen, der bruger visuelle noter i form af symboler.

Det kan være en fordel at vælge håndskrevne noter, hvis du let bliver distraheret af sociale medier, spil og lignende.

Nogle undersøgelser viser desuden, at man husker stoffet bedre, hvis man skriver noter i hånden. Det kan dog være svært at holde styr på papirnoter, og det kan være bøvlet at redigere dem, søge i dem osv. Derudover findes der efterhånden en del programmer, hvor du kan kombinere det håndskrevne med det digitale.

"Noter i hånden kan føles mere frit"
"Digitale noter er lettere at organisere"
"Digitale noter kan være en ulempe, hvis du let bliver distraheret"

Sketchnotes

Kan jeg ikke bare tegne mine noter?

Grafiske noter og visuelle fremstillinger er gode til at forklare komplicerede sammenhænge. Der findes mange forskellige måder at tage grafiske noter på, men fælles for dem er, at du bestemt ikke behøver være nogen kunstner for at tilføje lidt visuelt krydderi til dine noter.
 
Hvis du f.eks. skal illustrere en proces, kan en simpel tidslinje være et rigtigt godt visualiseringsværktøj.

Et andet eksempel er trædiagrammer, der hurtigt og overskueligt kan bruges til at illustrere en hierarkisk struktur - f.eks. en organisation, eller en proces med flere forgreninger.

Endelig kan et mindmap være velegnet til at tydeliggøre sammenhænge mellem et centralt nøgleord og relaterede emner og begreber.

"Brug ikke tid på at tegne “pænt” og detaljeret"
"Skab dine egne faste grafiske symboler"
"Anvend mindmap, tidslinje og trædiagram for at opnå bedre visuelt overblik"