Oplysninger om producenter af varmeisoleringsmaterialer

VarmeIsoleringsForeningen (VIF) findes oplysninger om producenter af varmeisoleringsmaterialer. Der kan logges ind på en U-værdiberegner, samt en besparelsesberegner, som måler hvor stort varmetabet målt i brændselsforbrug er pr. m2 bygningsdel.

Du skal angive en gyldig KEA-mail