Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet -VCØB - samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggeriet. Målet for VCØB er via øget viden at gøre det enklere for alle parter at tage ansvar for at spare på ressourcerne i byggeriet og opnå korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet.

  • Ønsker du at finde information om en given bygningsdel kan indeholde farlige stoffer, og om materialerne kan genanvendes: 
   • Åben websiden www.vcob.dk 
   • Klik på menuen “Genanvendelse” 
   • Klik på “Materialeatlas” i venstre menu. 
   • Indtast eller vælg den bygningsdel eller materiale du ønsker viden om.  
   • Du kan læse mere om miljøfarlige stoffer under fanen “Byggeaffald” og vælge “Miljøfarlige stoffer” i venstre menu. 
   •