Samlingsdetaljer

Træinformation, træ, trækonstruktioner, samlingsdetaljer, elementer, facader, tagfod, fundament, teknisk tegning, byggeri

TræCAD indeholder samlingsdetaljer vedr. træelementer, spær, tagfod, etagedæk, terrændæk og meget mere.

Tegningsdatabasen indeholder løsninger til rent træhusbyggeri, tagkonstruktionsløsninger til muret byggeri, samt træelementløsninger til betonbyggeri.

Du skal angive en gyldig KEA-mail