Bygningsdetaljer fra 1850-2000.

Danske Bygningsmodeller giver adgang til 3D-modeller af boligetageejendomme og bygningsdetaljer fra 1850-2000 fordelt på fem forskellige tidsperioder.