Beregning af bygningers energibehov

Beregningsprogrammet Be18 udgør sammen med den tilhørende beregningsvejledning SBi-anvisning 213 en metode til beregning af bygningers energibehov i henhold til bestemmelser i Bygningsreglement 2018 (BR18) samt DS 418.

Læs installationsvejledningen her

Får du en fejlmeddelelse om at licens er udløbet, selv om du har skiftet?

Det kan være fordi licensen kigger på den gamle installation i stedet for den nye. Løsningen er at afinstallere programmet med det lille program BeLicenseCleaner.

BeLicensCleaner kan hentes her

 

Du skal angive en gyldig KEA-mail