Beregning af bygningers energibehov

Beregningsprogrammet Be18 udgør sammen med den tilhørende beregningsvejledning SBi-anvisning 213 en metode til beregning af bygningers energibehov i henhold til bestemmelser i Bygningsreglement 2018 (BR18) samt DS 418.

Læs installationsvejledningen her

 

Du skal angive en gyldig KEA-mail

 

Får du en fejlmeddelelse om at licens er udløbet, selv om du har skiftet?

Det kan være fordi licensen kigger på den gamle installation i stedet for den nye. Løsningen er at afinstallere programmet med det lille program BeLicenseCleaner.

BeLicensCleaner kan hentes her